naslov bijeli1

ETAŽIRANJA OBITELJSKIH, STAMBENIH I POSLOVNIH ZGRADA

 

Usluga sadrži:

  • Izradu Elaborata plana izračuna korisnih površina posebnih vlasničkih dijelova s iskazom suvlasničkog omjera i opisom podataka o namjeni, osobnosti i položaju stambenih i poslovnih zgrada
  • Pregled dokumentacije postojećih upisa u knjizi položenih ugovora te utvrđivanje površina, oznaka i pozicija posebnih dijelova nekretnine uz uvažavanje postojećih upisa vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine.
  • Pregled zgrade radi usklađenja stanja po projektnoj dokumentaciji iz arhiva sa stanjem u naravi.
  • Utvrđivanje korisnih vrijednosti etažnih dijelova, odnosno prijedloga za utvrđivanje suvlasničkih dijelova nekretnine pripadajućih posebnim dijelovima nekretnine s pravom vlasništva nad posebnim (etažnim) dijelovima nekretnine i njima pripadajućim sporednim dijelovima.
  • Izrada prijedloga suvlasničke

 etaziranje

 

 
Adresa:  Ante Starčevića 23, 10430 Samobor
Telefon:  01/3366-267
Mobitel:  091 525 2342
E-mail: arhitektikaprojekt@net.hr 
OIB: 66823043795
 

Kontaktirajte nas

1000 characters left

 

 

 fb
      

Tel: 091 525 2342

Arhitektika projekt © 2019