naslov bijeli1
 
O NAMA
 
Mi smo stručni tim mladih entuzijasta koji se bave procesom izgradnje građevina od zamisli početne projektne ideje do konačnog proizvoda. Naš se rad kreće od analiza, projektiranja, ishođenja dozvola, vođenja projekata do stručnog nadzora nad izgradnjom.
 
Ideje i pristupi: izazovi, dinamika, napredak, nove vrijednosti.
Arhitektonski pristup - poštujući tradicionalne i kulturalne vrijednosti, okoliš i postojeći kontekst namjera nam je stvoriti novi identitet, novi prostorni kontekst.
 
Pristup pri vođenju projekata - odabir adekvatne tehnologije, angažiranje visoko kvalitetnih izvođača radova, dinamički planovi izgradnje i njihova realizacija omogućavaju uštedu vremena, materijala i novca.
 
Vjerujemo da odlučnost u projektiranju, vođenju projekata i stručnom nadzoru u svakom segmentu donosi boljoj kvaliteti okoline (od urbanizma do interijera) te na taj način doprinosi boljoj kvaliteti života i rada konačnom korisniku.
 
Onama1
 
Adresa:  Ante Starčevića 23, 10430 Samobor
Telefon:  01/3366-267
Mobitel:  091 525 2342
E-mail: arhitektikaprojekt@net.hr 
OIB: 66823043795
 

Kontaktirajte nas

1000 characters left

 

 

 fb
      

Tel: 091 525 2342

Arhitektika projekt © 2019