naslov bijeli1

 

KONZULTANTSKE USLUGE

 

Usluga sadrži:

 • izrada elaborata investicijskih ulaganja s analizom isplativosti i procjenom isplativosti 
 • vođenje i koordiniranje projektima izgradnje svih vrsta građevina  
 • organizacija i posredovanje kod izrade idejnog i glavnog projekt, kao i ishođenja građevinske i uporabne dozvole
 • tehničko savjetovanje investitora u pogledu provedbe natječaja za odabir najpovoljnijih izvođača za izvođenje radova
 • praćenje financijskih troškova gradnje
 • koordiniranje izvoditelja
 • praćenja terminskog i operativnog plana gradnje
 • praćenje i korekcija obračuna privremenih i okončanih situacija izvedenih radova (kontrola građevinskih knjiga i dnevnika , te analiza naknadnih i nepredviđenih troškova)
 • praćenje realizacije planirane dinamike financiranja gradnje
 • organizacija stručnog kadra za vođenje gradnje
 • praćenje provedbe ugovorenih rokova u skladu s terminskim planom, te poduzimanje hitnih mjera za sprječavanje kašnjenja
 • praćenje potrebitih ljudskih resursa i mehanizacije u realizaciji planiranih terminskih aktivnosti
 • kontrola kvalitete izvedenih radova na gradilištu ( podrazumijeva vizualne kontrole, laboratorijske analize, te praćenje ispitivanja i uzimanje uzoraka za analizu, te pribavljanje atesta za dobavljeni i ugrađeni materijal)
 • provođenje kontrole i primopredaje izvedenih radova
 • organizaciju tehničkog pregleda i sastavljanje završnog izvješća za dobivanje uporabne dozvole
 • izrada i provedba elaborata etažiranja u zemljišnim knjigama
 • izrada sudskih vještačenja i mišljenja za osiguranje dokaza
 • procjena vrijednosti postojećih i novoizgrađenih građevina.

konzultantske usluge

 
Adresa:  Ante Starčevića 23, 10430 Samobor
Telefon:  01/3366-267
Mobitel:  091 525 2342
E-mail: arhitektikaprojekt@net.hr 
OIB: 66823043795
 

Kontaktirajte nas

1000 characters left

 

 

 fb
      

Tel: 091 525 2342

Arhitektika projekt © 2019